ปฎิทินกิจกรรม

ปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา

: ถึง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ซ้อมย่อยพิธีพระราชฐานปริญาบัตร

: ถึง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ถ่ายรูปหมู่

: 2019-08-04 ถึง 2019-08-04

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบแข่งขันวิชาการ

: 2020-02-03 ถึง 2020-02-04

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบเข้าเรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

: 2020-02-04 ถึง 2020-02-05

รายละเอียดเพิ่มเติม